Declaración de accesibilidade

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web de Competencias dixitais.

 

Situación do cumprimento

Este sitio web non é conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

 

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

  • Falta de conformidade co RD 1112/2018:
    • Poden existir problemas para percibir algúns elementos do sitio afectando aos requisitos 9.1.1.1 Contido non textual, 9.1.3.1 Información e relacións, 9.1.4.1 Uso da cor, 9.1.4.3 Contraste (mínimo) e 9.1.4.10 Reaxuste de elementos de UNE-EN 301 549:2019.

    • Pódense experimentar problemas no acceso ás funcionalidades dos elementos do sitio afectando aos requisitos 9.2.1.1 Teclado, 9.2.2.2 Poñer en pausa, deter, ocultar, 9.2.4.4 Propósito das ligazóns (no seu contexto), 9.2.4.6 Encabezados e etiquetas e 9.2.4.7 Visibilidade do foco de UNE-EN 301 549:2019.

    • Pode non estar dispoñible algunha información relativa a elementos do sitio que afecte a comprender como usar estes elementos ou a información que proporcionan afectando aos requisitos 9.3.1.1 Idioma da páxina e 9.3.1.2 Idioma das partes de UNE-EN 301 549:2019.

  • Carga desproporcionada: non aplica.

  • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

 

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 18/01/2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 18/01/2022.

 

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

 

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

 

Contido opcional

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 18/01/2022.